Herman Gorter en de moderne activistische poëzie

21 october 2018

Nog steeds spreekt het werk van Herman Gorter (1864–1927), een van onze grootste dichters, tot de verbeelding. Honderd jaar na de Russische revolutie, die dichter en communist Gorter zag als het uitkomen van een droom, staat de dichter van Pan en de Mei volop in de schijnwerpers. De Gids wijdt een special aan Gorter en het jaarlijks symposium van de Jan Campert-Stichting – georganiseerd in samenwerking met de redactie van De Gids – is eveneens aan zijn werk en leven gewijd. Onder het motto ‘Gorter en de moderne activistische poëzie’ leveren sprekers als Jan de Roder, Johan Sonnenschein en Adriaan van Veldhuizen en dichters als Radna Fabias, Emma Crebolder en Jacob Groot bij- dragen aan de Gorter-Special van De Gids en aan het symposium. Erik van Muiswinkel belijdt in alle toonaarden zijn liefde voor Gorter. Het Literatuurmuseum toont ter gelegenheid van het symposium enkele stukken uit zijn Gorter-collectie.

Waar: Letterkundig Museum
Wanneer: Zondag 21 oktober, 13.30-18.00 uur
Kosten: € 9,50 incl. borrel
€ 7,50 voor Vrienden van de Jan Campert-stichting, abonnees van De Gids en studenten.
Kaartjes: Koop hier uw kaartjes