De moraal van het verhaal

Op welke wijze wordt moraal gepresenteerd in literatuur of lectuur? Is moraal per definitie kitsch? Hoort goede literatuur geen moraal te hebben?

27 november 2009

Het symposium van de Jan Campert-Stichting is dit jaar getiteld De moraal van het verhaal, waarbij vragen aan de orde komen als: op welke wijze wordt moraal gepresenteerd in literatuur of lectuur? Is moraal per definitie kitsch? Hoort goede literatuur geen moraal te hebben?

We bieden u het volgende programma:

11.00 uur Ontvangst
koffie/thee in de foyer

11.30 uur Opening
door de voorzitter van de Jan Campert-Stichting, Aad Meinderts

11.40 uur Renate Dorrestein
Renate Dorrestein geeft als schrijfster een persoonlijke reactie op het symposiumthema. Een verhaal zonder moraal is geen verhaal en ontaardt in bloedeloze literatuur van louter vorm en stijl. Klassieke literatuur presenteert per definitie een moraal. Helaas lijkt de literaire kritiek daar tegenwoordig tegen gekant te zijn.

12.10 uur Fragmenten uit de film Frans Kellendonk: Letter & Geest Ingeleid door Aad Meinderts
De roman Mystiek lichaam van Frans Kellendonk gaf aanleiding tot felle discussies over de moraal in dit boek. Voor sommige critici was die een aanleiding Kellendonks meesterwerk af te wijzen, soms in tweede instantie. De schrijver zou zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme en homohaat.

12.40 uur Lunch

13.40 uur Marita Mathijsen
Moraal en literaire kritiek in de negentiende eeuw. Het boek Fabriekskinderen van J.J. Cremer bijvoorbeeld heeft veel politieke invloed gehad, maar is het in zijn tijd ook ‘zuiver’ literair, stilistisch beoordeeld?

14.10 uur Smartlappen
Muzikaal intermezzo.

14.20 uur Tom Sintobin
De geschiedenis van de literaire kritiek vanaf 1900. In hoeverre en op welke wijze worden morele oordelen vroeger en nu gebruikt in de literaire kritiek?

14.50 Pauze

15.20 Joukje Akveld
Juist bij kinderboeken wordt de moraaldiscussie altijd gevoerd. Hoe komt dat? Wat is de geschiedenis van die discussie? Speelt het morele oordeel ook nu nog een rol in de stukken van kinderboekenrecensenten?

15.50 Marja Pruis en Arie Storm
Gesprek tussen twee literaire critici, Marja Pruis (De Groene Amsterdammer) en Arie Storm (Het Parool), onder leiding van Yra van Dijk over de vraag welke plaats moraal inneemt bij de beoordeling van literatuur. Is het mogelijk dat morele oordelen invloed hebben, maar impliciet blijven en verpakt worden in argumenten die louter de stijl van een boek betreffen?

16.35 Afsluiting
borrel in de foyer

Het belooft een bijzondere dag te worden met boeiende sprekers, fraaie filmbeelden, vrolijke muziek en scherpe debatten.

Datum: Vrijdag 27 november 2009
Locatie: Letterkundig Museum, aula van het Koninklijke Bibliotheek-complex
Toegangsprijs: Inclusief lunch en borrel: € 30; voor studenten (onder vermelding van nummer collegekaart) en Vrienden van de Jan Campert-Stichting: € 20.
Inschrijving: Uitsluitend door overmaking van het inschrijfgeld voor 20 november op rekeningnummer P536331 van Jan Campert-Stichting, Den Haag, onder vermelding van ‘Moraal’. Uw betaling geldt als bewijs van inschrijving. U ontvangt geen nader bericht.