Het vervagende genre van het essay

1 november 2005

Het symposium in 2005 was gewijd aan het vervagende genre van het essay. De bijeenkomst vondt plaats in de aula van het Letterkundig Museum in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag (nabij Den Haag Centraal), op vrijdag 4 november van 11 tot 17 uur. Vier winnaars van de tweejaarlijkse essayprijs, de J. Greshoff-prijs, en Arjen Mulder, die niet alleen zicht heeft op het essay in de humanistische traditie van Montaigne, maar ook op het ‘bèta-essay’, spraken over de onbepaalde identiteit van het essay, de grens tussen enerzijds het essay en anderzijds, afhankelijk van de beoefenaar, wetenschappelijk betoog, filosofie, poëzie, roman.

Hoe verhoudt het essay zich tot andere schrijfactiviteiten? Wanneer bedient een schrijver zich van het essay? Komen er dan andere vragen aan de orde of dezelfde vragen anders? Kom je essayerend tot andere ontdekkingen dan bij het schrijven van een roman, een gedicht of een wetenschappelijk artikel, of wil je wat je weet alleen maar anders onder woorden brengen? Vijf heel uiteenlopende essayisten van naam omschreven hun ongrijpbare métier, met een afsluitende discussie of het fenomeen essay ons toch niet ontsnapt. We weten dan op z’n minst langs welke wegen het zich aan sluitende definities onttrekt. Misschien is dat niet erg en moeten we het met Nelleke Noordervliet eens zijn, die in het ‘Woord vooraf’ van haar ‘tussending’ Altijd roomboter schrijft: ‘De afbakening van genres heeft een twijfelachtig nut. Schrijvers ontsnappen sinds jaar en dag aan een indeling in hokjes. Romans hebben trekjes van een essay, geschiedschrijving bevat passages die op fictie lijken, essays krijgen niet zelden een zweem (auto)biografie. Alles loopt door elkaar. Opzettelijk of niet opzettelijk.’