In 1972 stelde het bestuur van de Jan Campert-stichting 25 jaar Jan-Campertstichting samen, een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Campert-stichting. Het boekje gaf een korte indruk van de geschiedenis en van de belangrijkste activiteiten van de stichting en werd geïllustreerd met foto’s van laureaten en bestuursleden, en met facsimilés van geruchtmakende krantenartikelen.

Nog weer 25 jaar later werd er opnieuw een jubileumboekje gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Campert-stichting. Janet Luis schreef in 1997 in Een onbekrompen schenken een overzicht van de geschiedenis van de stichting, van de prijsuitreikingen, de Campert-avonden en van de meest opmerkelijke bekroningen. Ook gaf zij een indruk van leven en werk van de naamgever van de stichting, de verzetsdichter Jan Campert.

Deze twee jubileumuitgaven zijn niet meer verkrijgbaar. De uitgaven van Berichten aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting en Campert-prijzen-bundels zijn opgegaan in het Jan Campert-Stichting Jaarboek