Tegenwoordig ontvangt de winnaar van de Constantijn Huygensprijs
€ 12.000, en krijgen de winnaars van de andere prijzen van de Jan Campert-Stichting € 6.000. Zo is het niet altijd geweest. In 1948, tijdens de eerste bestuursvergadering van de Jan Campert-stichting, werd besloten ƒ 2.000 beschikbaar te stellen voor de winnaar van de Constantijn Huygens-prijs. Vijftig jaar later, in 1997, was de prijs vervijfvoudigd tot ƒ 10.000.

De jaarlijke prijs voor de beste roman (eerst de Vijverberg-prijs geheten, vanaf 1978 F. Bordewijk-prijs), werd in 1948 vastgesteld op ƒ 1.500. Dat bedrag was in 1998 ƒ 5.000 geworden. De prijs voor de beste gedichtenbundel (Jan Campert-prijs), begon met ƒ 500 en werd in 1961 gelijkgetrokken met de Vijverberg-prijs tot ƒ 1.500. In 1964 werd de Nienke van Hichtum-prijs ingesteld waarvoor in het begin ƒ 1.000 werd uitgekeerd.

De J. Greshoff-prijs werd in 1978 ingesteld en stelde hetzelfde prijzengeld ter beschikking als de andere prijzen. De G.H. ‘s-Gravesande-prijs (die eerder ‘bijzondere prijs’ heette) werd eveneens in 1978 ingesteld. Het prijzengeld van deze bekroning wisselde nogal eens, maar de laatste winnaars ontvingen € 5.000. De driejaarlijkse G.H. ’s Gravesande-prijs wordt vanaf 2017 niet langer toegekend.