De Jan Campert-Stichting is op 18 augustus 1947 opgericht. Vlak na de oorlog werd door de Haagse gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld voor de kunsten. Daarvan was 5.000 gulden bestemd voor bijzondere prestaties op letterkundig gebied. Een van de raadsleden stelde voor het bedrag in een fonds te storten. Dat fonds zou dan vernoemd worden naar de verzetsdichter Jan Campert, die lang in Den Haag had gewoond en een tragische dood was gestorven in Neuengamme. De raad nam dit voorstel over en de Jan Campert-Stichting werd in het leven geroepen, ‘ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlands letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetting’. Aldus artikel 1 van de statuten van de Stichting bij oprichting. Aanvankelijk werden de Campert-prijzen bij voorkeur toegekend aan schrijvers en dichters die in het verzet hadden gezeten. Naarmate de jaren vorderden, raakte artikel 1 van de statuten verder op de achtergrond. Sinds de laatste statutenwijziging, op 16 mei 2000, luidt artikel 1 van de statuten simpelweg: ‘De stichting draagt de naam Jan Campert-Stichting. Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.’

Wat is gebleven van het oorspronkelijke verzetselan is een zekere voorliefde voor eigenzinnige dichters en schrijvers die een bepaalde creatieve vrijheid nastreven en die niet noodzakelijk prijken op bestsellerslijsten.