Het huidige bestuur van de Jan Campert-Stichting wordt gevormd door de volgende personen:

Erica van Boven
Jeroen Dera
Jeannette Smit (secretaris/penningmeester)
Arjen Fortuin
Aad Meinderts (voorzitter)
Sanne Parlevliet
Jan de Roder
Carl De Strycker
Sarah Vankersschaever

Jan Campert-Stichting
p/a Literatuurmuseum
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
telefoon: 070 333 96 66
e-mail: info@literatuurmuseum.nl
contactpersoon: Aad Meinderts

RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 816171592
Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 75 per vergadering), reiskosten en een leesvergoeding (€ 500 per jaar)