In 1985 besloot het bestuur van de Jan Campert-Stichting tot de oprichting van de 'Vrienden van de Jan Campert-Stichting'. Dit initiatief leidde, zoals de toenmalige voorzitter van de Jan Campert-stichting, Harry Scholten, het uitdrukte, tot 'een bescheiden eigen inkomstenverwerving'. In ruil voor hun donatie ontvangen de Vrienden een tegenprestatie: uitnodigingen voor de jaarlijkse prijsuitreikingen, korting op de symposia en toezending van het jaarboek van de Jan Campert-Stichting. De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment €30,-. </ br>

IBAN: NL54 INGB 0000 5363 31
BIC: INGB NL 2A

Ja, ik steun de Jan Campert-Stichting!