F. Bordewijk-prijs

Jan van Aken (1961) ontvangt de F. Bordewijk-prijs 2018 voor zijn roman De ommegang. In deze zinderende roman Van Aken de lezers aan de hand van de vondelingIsidoor van Rillington door het Europa van de decennia rond 1400, waar ’s levens felheid regeert, de dood altijd op de loer ligt en zijn even briljante als opportunistische hoofdpersoon probeert zich een positie te verwerven waarin hij een kathedraal kan bouwen. Van Aken vertelt met razende vaart, kruidt het verhaal met historische feiten en soms een welgekozen anachronisme.