Zoeken

Anbi-status

Aan de Jan Campert-Stichting is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van de Jan Campert-Stichting zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). De stichting betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de Jan Campert-Stichting. Maar niet alleen de stichting heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

In 1985 besloot het bestuur van de Jan Campert-Stichting tot de oprichting van de 'Vrienden van de Jan Campert-Stichting'. Dit initiatief leidde, zoals de toenmalige voorzitter van de Jan Campert-stichting, Harry Scholten, het uitdrukte, tot 'een bescheiden eigen inkomstenverwerving'.

In ruil voor hun donatie ontvangen de Vrienden een tegenprestatie: uitnodigingen voor de jaarlijkse prijsuitreikingen, korting op de symposia en toezending van het jaarboek van de Jan Campert-Stichting.

De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment €30,-.
Ja, ik word vriend van de Jan
Campert-Stichting door overmaking van de contributie van € 30,- per jaar op onderstaand rekeningnummer van de Jan Campert-Stichting, Den Haag, o.v.v. nieuwe vriend.

IBAN: NL54 INGB 0000 5363 31
BIC: INGB NL 2A
Ja, ik steun de Jan Campert-Stichting!

Harry Scholten. Foto Cor Stutvoet. Coll. Letterkundig Museum

 

 

Jan Campert