Zoeken

Prijs ter bekroning van jeugdboeken, ingesteld in 1964, aanvankelijk onregelmatig en sinds 1973 tweejaarlijks. De prijs bedraagt € 6.000.

Nienke van Hichtum. Foto Paul Janssen. Coll. Frysk Letterkundich Museum