Zoeken

Jaarlijkse poëzieprijs. Aanvankelijk bestemd voor dichters of essayisten jonger dan dertig jaar. Alleen aan de eerste laureaat werd de voorwaarde gesteld dat hij of zij zich door zijn of haar houding in het verzet moest hebben onderscheiden. In de beginjaren kon ook ongepubliceerd werk ingezonden worden. Al spoedig werd de prijs gereserveerd voor poëzie die in het voorafgaande jaar was verschenen. De prijs bedraagt € 6.000.

Jan Campert. Foto J. Merkelbach. Coll. Letterkundig Museum