Zoeken

Het huidige bestuur van de Jan Campert-Stichting wordt gevormd door de volgende personen:

Erica van Boven

Jeroen Dera

Yra van Dijk (penningmeester)

Arjen Fortuin

Aad Meinderts (voorzitter)

Jan de Roder

Jeannette Smit (secretaris)

Carl De Strycker

Maria VlaarJan Campert-Stichting
p/a Letterkundig Museum
Postbus 90515
2509 LM Den Haag
telefoon: 070 333 96 66
e-mail: info@letterkundigmuseum.nl
contactpersoon: Aad Meinderts

RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 816171592
Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 75 per vergadering), reiskosten en een leesvergoeding (€ 500 per jaar)